Ligging

Openingsuren

Wegbeschrijving

Contactformulier

Privacy Policy N.V. Declerck

Privacy Policy N.V. Declerck

Gegevens van onze klanten worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen of leveringen en het opmaken van facturen, op basis van de gegevens door de klant verstrekt bij aankoop of bestelling of andere contractuele relatie.

Dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Gegevens van onze klanten worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de klant hier zelf om vraagt. (bv. bij aanvraag herstelling door de fabrikant)

Indien U niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dit mede te delen op info@keukensdeclerck.be

Via dit adres kan U ook altijd vragen welke informatie wij over U verwerken en deze laten aanpassen of verbeteren. 

Als U het niet eens bent met de manier waarop wij klantgegevens verwerken, kan U zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (Drukstraat 35 - 1000 Brussel)